Vježbati zajedno is a serious business

tatjana-vjezbajmo-zajedno

„Nitko nema pravo biti diletant kada je riječ o tjelesnoj aktivnosti. Šteta je za svakog čovjeka da ostari, a da ne vidi ljepotu, snagu i mogućnosti svoga tijela. „ – Sokrat

Ovog prepričanog Sokratovog citata sjetila sam se u nekoj svojoj, prilagođenoj verziji, i pri prvom ulasku u novi prostor gdje redovito vježbam. No, prvi puta kada sam u njega ušla, nisam OSJETILA ništa. Samo OČEKIVANJE. Čak i STRAH: „Hoće li biti kao prije?" S druge strane misao: PROMJENA je dobra.

Opširnije...