Manualna gimnastika

Manualna medicinska gimnastika – skup različitih oblika vježbanja s naglaskom na prilagodbu vježbe zdravstvenom stanju pacijenta u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja.

  • Izvodi se uz asistenciju i vježbanje jedan na jedan s fizioterapeutom gdje su vježbe potpuno prilagođene vama i vašim potrebama.
  • Vježba se uz primjenu pomagala (lopte, strunjače, gume, foam rollera i slično) te ima strogo ciljanu namjenu.

Nakon vježbanja primjenjuje se lagana, nekoliko minutna masaža.